Регистър архитекти

Весела Иванова Платена ППП за 2024 г.

арх. Весела Володева Иванова

Рег. № в КАБ

05901

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Русе

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV