Регистър архитекти

04704 Платена ППП за 2024 г.

арх. Мария Христова Илчева-Иванова

Рег. № в КАБ

04704

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Действа, като строител/строителен преприемач чрез фирма:
    "М.Илчева Дизайн" ЕООД
  • Работи, като служител към фирма с предмет на дейност "строителство":
    "М.Илчева Дизайн" ЕООД
  • Служител към държавна администрация:
    Общински съвет, община Силистра