Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

ланд.арх. Димо Михалев Димов

Рег. № в КАБ

01283

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I