Регистър - Членове на КАБ

Търсене по име, фамилия, регистрационен номер или колегия.

Общо членове на КАБ: 6220 | Показват се 1 - 20 от 39 открити съвпадения:

Снимка Име Фамилия Рег. № ПП Професионална квалификация Регионална колегия Архитектурна колегия
Анатоли Цветков 04821 Пълна Ландшафтен Архитект Кюстендил
Анна Тишкова-Алексиева 01879 Пълна Архитект Кюстендил
Асен Пилев 01880 Пълна Архитект Кюстендил
Асен Игнатов 04657 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Кюстендил
Васил Стефанов 04043 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Ландшафтен Архитект Кюстендил
Вела Янкова 01882 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Кюстендил
Владимир Христов 04980 Архитект Кюстендил
04929 Владислав Коларов 04929 Пълна Архитект Кюстендил
Георги Георгиев 01883 Пълна Архитект Кюстендил
Георги Велков 01884 Пълна Архитект Кюстендил
Георги Георгиев 01885 Пълна Архитект Кюстендил
05117 Даниел Давидков 05117 Пълна Архитект Кюстендил
Даниела Владимирова-Цанкова 01888 Пълна Архитект Кюстендил
03240 Евелина Малешевска-Тодорова 03240 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Кюстендил
Ирина Алексиева-Гинчева 01878 Пълна Архитект Кюстендил
Йошка Михайлова 01887 Пълна Архитект Кюстендил
Криста Николова 06488 Пълна Архитект Кюстендил
Любомир Начев 06199 Пълна Архитект Кюстендил
Любомира Никова 06412 Ограничена Архитект Кюстендил
Мая Кожухарова-Димитрова 01886 Пълна Архитект Кюстендил