Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Вела Петрова Янкова

За контакт

Адрес

Кюстендил,ул. Хр.Ботев № 18

Рег. № в КАБ

01882

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : община Бобов дол

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Община Бобов дол, община Бобов дол