Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Вела Петрова Янкова

За контакт

Адрес

Кюстендил,ул. Хр.Ботев № 18

Рег. № в КАБ

01882

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : община Бобов дол

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV