Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

ланд.арх. Васил Асенов Стефанов

За контакт

Адрес

Кюстендил, ул. Йосиф Ковачев № 2

Рег. № в КАБ

04043

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)