Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

ланд.арх. Анатоли Цветанов Цветков

За контакт

Адрес

Кюстендил,ул.Парчевич № 4

Рег. № в КАБ

04821

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: II