Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Асен Георгиев Пилев

За контакт

Адрес

Дупница, ул. Мадара 11А

Рег. № в КАБ

01880

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)