Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева

За контакт

Адрес

"Кюстендил,ЖК""Осогово""56,ет.7,ап.20"

Рег. № в КАБ

01879

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I