Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Даниела Георгиева Владимирова-Цанкова

За контакт

Адрес

Дупница, ул. Хр. Ботев № 66

Уебсайт

http://daniela_vladimirova@abv.bg

Рег. № в КАБ

01888

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I