Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Георги Стоянов Велков

За контакт

Адрес

Кюстендил, ул. Хижата № 4

Рег. № в КАБ

01884

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I