След намесата на КАБ: Общините ще избират главен архитект по правилата

След намесата на КАБ: Общините ще избират главен архитект по правилата

Камарата на архитектите в България (КАБ) беше поканена да участва в избора на главни архитекти на общините Силистра и Тунджа.

Това изобщо не би трябвало да е новина, тъй като Законът за устройство на територията (ЗУТ) императивно изисква „главният архитект“ да е архитект с пълна проектантска правоспособност или необходимия за придобиването й стаж и да бъде избиран с конкурс под наблюдението на архитектурната колегия (чл. 5, ал 2 от ЗУТ).

Само през последния месец обаче КАБ получи сигнали за два опита на общински администрации да заобикалят специалния ред на ЗУТ.

В Разград кметът назначи тихомълком без конкурс директор на дирекция за главен архитект по Закона за държавния служител, вместо по ЗУТ.

В Хасково  се стигна до още по-голям абсурд – при пълна непрозрачност длъжността „главен архитект“ бе дадена на инженер. Реакцията на Камарата принуди кмета Добри Беливанов да замени инженера с архитект, пак временно. Последиците от гастрола на инженера ще останат, тъй като всички документи, подписани от некомпетентен за длъжността служител, са нищожни.

Като институция, защитаваща правилата и репутацията на професията, КАБ настоя министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков да издаде указание, че назначаването на длъжност „главен архитект“ на община или градски район трябва да става по реда на специалния Закон за устройство на територията (ЗУТ), а не по общия ред на Закона за държавния служител или по Кодекса на труда.

Архитектурната колегия поиска от МРРБ и да извърши проверка в цялата страна дали действащите главни архитекти са назначени при спазване на изискванията на Закона за правоспособност, професионална квалификация и провеждане на конкурси за длъжността. Кандидат без архитектурно образование и без пълна проектантска правоспособност не може да заема поста „главен архитект“.

След категоричната позиция на КАБ Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество започна проверка на всички общини. В срок от 1 месец кметовете в страната трябва да информират Комисията как са назначили главните архитекти в общинските администрации.

При всяко нарушение реакцията на Камарата неизменно ще бъде остра и категорична, защото общините са длъжни да осигурят на данъкоплатците си качествени професионални услуги и защото е недопустимо институционалното пренебрежение към правилата да става правило, заяви ръководството на КАБ.