Всички новини

Съветът на Регионална колегия Хасково свиква Редовно Общо събрание на 15.10.2021г. /петък/ от 17:00ч. в ресторант „Родопи”, при следния Дневен ред : 1. Годишен ...

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камара на строителите в България /КСБ/ в партньорство с Център за енергийна ефективност ...