Как е назначен новият главен архитект на община Разград

Как е назначен новият главен архитект на община Разград

Камарата на архитектите в България поиска от кмета на Разград д-р Валентин Василев информацията и документите за назначаването на новия главен архитект на община Разград.

Искането по Закона за достъп до обществена информация бе направено по сигнал, че новият главен архитект на Разград е определен без конкурс в нарушение на Закона за устройство на територията.

От 2 юли арх. Илин Солаков е назначен за главен архитект със заповед на кмета. Общината съобщава това официално в сайта си и пред медиите на 13 юли, с близо 2 седмици закъснение. Липсва информация за начина, по който Солаков е избран, и дали е участвал в конкурс за поста.

Провеждането на конкурс за длъжността главен архитект на община е задължително според чл. 5 (2) от Закона за устройство на територията: в конкурсната комисия трябва да участват представители на КАБ и САБ, кандидатите трябва да отговарят на минимални и специфични изисквания.

КАБ задава на кмета Василев въпросите дали е обявяван конкурс за главен архитект на община Разград, какво е основанието, въз основа на което арх. Солаков е заел длъжността, спазена ли е процедурата. В писмото се изискват още заповедта за назначаване на новия главен архитект, документите за обявяване на конкурс и протоколите на комисията за конкурса.