Съобщения

Уважаеми колеги, Излязоха от печат четири нови монографии по “ГРАДОУСТРОЙСТВО” на Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев. Цена на комплекта 140 лв. ...