Съобщения

Как един град може да стане модерен?   Mеждународната конференция Knowledge City събира бизнеса и институциите за отворен диалог по темите за Smart & Intelligent ...

Уважаеми колеги, Във връзка с официално искане на КАБ към Министерство на културата да се  проведе  конкурс за директор на НИНКН, той вече е обявен. Моля ...

В изпълнение на политиката на пълна прозрачност на КАБ, видеозаписът на 17-то ни Общо събрание, проведеното на 30.11 и 1.12.2018, вече е качен в Youtube канала на КАБ. ...