Съобщения

В изпълнение на политиката на пълна прозрачност на КАБ, видеозаписът на 17-то ни Общо събрание, проведеното на 30.11 и 1.12.2018, вече е качен в Youtube канала на КАБ. ...

Камара на архитектите в България обжалва обществена поръчка, обявена от Прокуратура на Република България с предмет:  „Проектиране на преустройство на...