Съобщения

Комисия “ Квалификация“ към КАБ ви кани на лекция на тема „Въведение в архитектурната фотография“, с водещ арх. Александър Петличков, която ще се ...

На сайта на КАБ през личния ви профил,  е достъпна цялата необходима документация за въвеждане на изискванията на GDPR Регламента в професионалната ви ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“ Уведомяваме всички заинтересовани физически...

За първия и единствен официално регистриран студент от български произход в Баухаус – Мара Учкунова- Аубьок . КАБ РК Пловдив