КАБ: Как инженер е назначен за главен архитект на Хасково

КАБ: Как инженер е назначен за главен архитект на Хасково

КАБ поиска от кмета на Хасково Добри Беливанов информация как инженер е назначен на длъжността главен архитект на общината, макар и като временно изпълняващ длъжността.

В края на юни постът временно бе възложен на инж. Тоня Маркова – за срок от един месец или до завръщането на титуляра архитект от отпуска по болест. Според публикациите причината за назначението са „документи и преписки, които трябва да се придвижат в срок“.

Заповедта на кмета пряко нарушава Закона за устройство на територията, който императивно определя, че главният архитект, дори временно изпълняващ длъжността, трябва да отговаря на минимални и специфични изисквания – те включват архитектурно образование, пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й.

Инженерите притежават различно образование, квалификация и компетентност. Те не учат градоустройство, нямат понятие от правилата за застрояване. Невъзможно е инженер да издава визи за проектиране, да прави преценка за съответствие на инвестиционния проект с визата, устройствените правила, съответствие на сградите с функционалните изисквания, норми за естествена осветеност, достъпна среда и още много специфични правила, които са част от работата на архитектите.

Професионалният абсурд става и правен, тъй като документът, подписан от инженер – „и.д. главен архитект“, е незаконосъобразен.