GreenTech Days meet Future of Building 2024

GreenTech Days meet Future of Building 2024

Предвижда се възможност за безплатно онлайн включване във форума

Австрийското посолство кани архитектурната колегия на Международния конгрес GreenTech Days meet Future of Building 2024, който ще се проведе на 17 – 18 април 2024 г. във Виена. Фирми и експерти от над 80 националности ще дискутират теми, проекти и продукти в областите „Зелени технологии“ и „Устойчиво строителство“.

Представители на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) ще присъстват на събитието, за да обменят професионален опит относно развитието на архитектурно-строителния сектор в Европа.

Форумът ще бъде хибриден, като ще има възможност за безплатно онлайн участие. Предварителната регистрация за участие в събитието е задължителна.

Можете да се регистрирате на следния линк: https://gtdmeetfob2024.b2match.io/signup

Основните теми на GreenTech Days са:

• Ефективност/зелено строителство: Енергийно–ефективни сгради, строителни материали, изолационни материали и др.: проектиране, архитектура, градско планиране, строителни технологии.

• Строителство/инфраструктура: Новости от строителството и инфраструктурата, вкл. съвременни строителни материали, иновативни методи на строителство, стратегии за планиране, ориентирани към бъдещето, интегриране на роботика, техники за строителство от дървен материал и дърво, интердисциплинарно сътрудничество и много други.

• Околна среда: Управление на отпадъците, рециклиране, кръгова икономика, превръщане на отпадъците в енергия, ресурсна ефективност, управление на водите, водоснабдяване, пречистване на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, филтърни системи и др.

• Енергетика: Водноелектрическа енергия, вятърна енергия, слънчева и фотоволтаична енергия, биомаса, биогорива, биогаз, термопомпи, геотермална енергия, водород, съхранение на енергия и др.

Във втория ден на събитието са планирани следните полудневни екскурзии:
• Enviroment / Energy
• Energy / Efficiency / Green building

Допълнителна информация за събитието, програмата и списъка с участниците можете да намерите на страницата на събитието: https://gtdmeetfob2024.b2match.io/

Работният език на конференцията е английски.
При необходимост от допълнителна информация, можете да се обръщате към Петя Галинова, тел. +359 888 28 43 48.