Чужбина

The Award for Architectural Heritage Intervention’s 5th call, addressed to professionals related to interventions in architectural heritage –architects, historians, archaeologists…–, opens its online registration on Monday, December 21, 2020 and will remain open until...

Уважаеми колеги, Онлайн фестивалът SHARE Architects продължава. Как да се регистрирате за събитията през м. май и кои ще бъдат лекторите, можете да видите в ...