Стартира международен конкурс за регенерация на индустриална зона в Румъния

Стартира международен конкурс за регенерация на индустриална зона в Румъния

Орденът на архитектите в Румъния (OAR), с подкрепата на РК Брашов, Ковасна и Харгита, съвместно с договарящия орган – Община Брашов, обявиха официалния старт на Международния конкурс за дизайн „RULMENTUL, BRAȘOV“. Крайният срок за подаване на документи за участие е 4 октомври 2024. 

Целта на конкурса е да се избере най-доброто решение за градско възстановяване на бившата индустриална зона Rulmentul. Регенерацията е мащабен и дълготраен процес, който изисква интегриран, мултидисциплинарен и етапен подход.

Бившият индустриален обект Rulmentul е сред най-важните териториални резерви за изграждане на недвижими имоти в града. Площта му е сравнима с тази на старата цитадела на Брашов – приблизително 52 хектара. В резултат на последователните трансформации, на които е подложен през 20-ти век, обектът става пряк свидетел на значимите моменти, които бележат индустриалното минало на града. Това го превръща в историческа забележителност с емоционална стойност за поколенията, които са били свидетели на индустриалния му живот.

Кметството на Брашов инициира процеса на трансформация на Rulmentul през 2020 г., като възложи предварителни проучвания с цел оценка на потенциала за възстановяване и трансформиране на съществуващите обекти. Настоящият конкурс е логично продължение на този процес и включва няколко цели, които разглеждат сложността на съществуващата ситуация в три допълващи се акцента:

  1. Установяване на средносрочна и дългосрочна визия за регенерирането на индустриалната зона Rulmentul.
  2. Проектиране на зелено/обществено пространство с площ от 11 хка, включително проектиране на незастроени площи, както и развитие на съществуващи сгради в посочения периметър. Целта е да се създаде основен елемент на ансамбъла, който да свърже бъдещите функции, разположени в периметъра.
  3. Рехабилитацията на редица утвърдени ценности на наследството (комплекс Хангар 6) и превръщането им в културен център.

Конкурсът за дизайн е публичен, едноетапен, отворен за всички държави – членки в Европейския съюз.

Научете повече на официалния уебсайт на конкурса: https://oar.archi/en/concursuri/oar/rulmentul-brasov/

За актуални новини следете официалната страница на конкурса във Facebook: https://www.facebook.com/oar.concursuri/