Регистър - Членове на КАБ

Търсене по име, фамилия, регистрационен номер или колегия.

Общо членове на КАБ: 6156 | Показват се 1 - 20 от 532 открити съвпадения:

Снимка Име Фамилия Рег. № ПП Професионална квалификация Регионална колегия Архитектурна колегия
Аделина Стилиянова 04834 Пълна Архитект Варна
Адриана Аврониева 05450 Отложена Архитект Варна
Адрияна Михалева 04721 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Варна
Албена Фурнаджиева-Квятковска 02766 Няма Архитект Варна
Александра Сиропулу-Бачева 02919 Няма Архитект Варна
Александра Жекова 06530 Ограничена Архитект Варна
04902 Александър Тодоров 04902 Пълна Ландшафтен Архитект Варна
Александър Тричков 04518 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Варна
Александър Минчев Александър Минчев 03393 Пълна Архитект Варна
Александър Иванов 04562 Няма Архитект Варна
Анастасия Вълканова 03394 Няма Архитект Варна
Ангелина Делкова-Аврамова 02074 Отложена Архитект Варна
Андрей Генов 04298 Пълна Архитект Варна
Анелия Вълканова-Иванова 02058 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Варна
05162 Анелия Димитрова 05162 Ограничена с органичение Община Архитект Варна
Анелия Рениколова 02215 Пълна Архитект Варна
Анета Иванова 06144 Няма Архитект Варна
Ани Бърнева 02078 Пълна Архитект Варна
Анна Стоянова 00063 Пълна Архитект Варна
Анна Димитрова 04563 Пълна Архитект Варна