Регистър архитекти

Александър Минчев Платена ППП за 2022 г.

арх. Александър Антонов Минчев

За контакт

Адрес

гр. Варна ул."Генерал Столетов"3 ет.2, Офис7

Уебсайт

http://www.amarch.bg

Рег. № в КАБ

03393

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АМАРХ ЕООД