Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Александър Кръстев Тричков

За контакт

Адрес

гр.Варна ул."Феликс Каниц" 52вх.А ап.33

Рег. № в КАБ

04518

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Община Аврен

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Главен Архитект, община с. Аврен