Регистър архитекти

Платена ОПП за 2021 г.

арх. Аделина Георгиева Стилиянова

За контакт

Адрес

9000 гр..Варна ул."Яким Михов" 2 ет.5 ап.22г

Рег. № в КАБ

04834

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Ограничена

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: III , Раздел: I