Регистър - Членове на КАБ

Търсене по име, фамилия, регистрационен номер или колегия.

Общо членове на КАБ: 6760 | Показват се 1 - 20 от 20 открити съвпадения:

Снимка Име Фамилия Рег. № ПП Професионална квалификация Регионална колегия Архитектурна колегия
Бранимира Жоржес 04915 Архитект Търговище
Вичка Колева 00712 Пълна Архитект Търговище
Галя Цонева Галя Цонева 02126 Архитект Търговище
Десислава Спасова 04938 Няма Ландшафтен Архитект Търговище
Димитър Дилов 01278 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Търговище
Елена Калева 00713 Няма Архитект Търговище
Еленка Колева 02010 Пълна Архитект Търговище
Емил Джамджиев 00714 Пълна Архитект Търговище
Живка Митева-Миланова 04881 Пълна Архитект Търговище
Михаил Михайлов 02127 Пълна Архитект Търговище
Пламен Петков Пламен Петков 06579 Ограничена Архитект Търговище
Преслав Янчев 07392 Ландшафтен Архитект Търговище
Радина Николова 06639 Пълна Архитект Търговище
Светлана Спасова 02130 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Търговище
Стилиян Николов 02129 Пълна Архитект Търговище
Тодорка Русева 04227 Пълна Ландшафтен Архитект Търговище
Фатме Мехмедова 07356 Ограничена Архитект Търговище
Христо Николов 07263 Ограничена Архитект Търговище
Христослав Цонев 05588 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Търговище