Регистър архитекти

Галя Цонева Платена ППП за 2020 г.

арх. Галя Христова Цонева

За контакт

Адрес

гр.Търговище ул."Граф Игнатиев"14 вх.В ет.1 ап.3

Рег. № в КАБ

02126

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Търговище

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I