Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Еленка Пенчева Колева

За контакт

Адрес

п.код 7700 гр.Търговище ул."Паисий" 3 вх.Д ет.2 ап.16

Уебсайт

http://02010

Рег. № в КАБ

02010

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Търговище

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I