Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с изискването за структуриран стаж за придобиване на пълна проектантска правоспособност, КАБ въвежда нова функционалност ...

Ha 19 янyapи ни нaпycнa проф.  д-р  арх. Beceлинa Tpoeвa – уважаван колега, виден архитект, авторитетен преподавател с дългогодишен експертен и практически опит. ...