ЦДА ще е домакин на конференция “130 години БИАД”

ЦДА ще е домакин на конференция “130 години БИАД”

На 26 и 27 октомври в Централния дом на архитекта ще се проведе конференция “130 години БИАД”, която се организира съвместно от Съюза на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Регионална колегия София и Камарата на архитектите в България – Регионална колегия София град.

От Камарата на архитектите в България настояват за промяна в програмата на конференция във връзка със създалото се напрежение между КИИП и КАБ по повод писмото на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков относно правоспособността на проектантите по регулираните професии „архитект“ и „инженер в инвестиционното проектиране“.

Писмо на КАБ с искане за промяна в програмата на конференцията.