Новини

Информираме Ви за ЗАПОВЕД за провеждане на обществено обсъждане, относно Виза за инвестиционно проектиране на детска площадка в поземлен имот с ...