РЕЗУЛТАТИ ОТ 17-то ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ Боровец 30.11-1.12.2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ 17-то ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ Боровец 30.11-1.12.2018

Уважаеми Колеги, приключи 17-то Общо събрание на КАБ.
Ето най-важните решения от него:

ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

 • ГОДИШНИТЕ ВНОСКИ ОСТАВАТ НЕПРОМЕНЕНИ:
 1. ВНОСКА ЧЛЕНСТВО 84 лв.
 2. ВНОСКА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 156 лв.
 3. ВНОСКА ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 96 лв.

ОБЩО ЗА ППП = Т.1 +Т.2 = 240 лв/година

ОБЩО ЗА ОПП = Т.1 +Т.3 = 180 лв/година

Важно!

Срок за плащане в брой в РК: 15 Декември 2018.

Срок за плащане по банков път към сметката на РК: 20 Декември 2018.

Банковите сметки на съответните РК са показани тук.

След 20-ти декември освен годишните вноски се заплаща допълнителна такса възстановяване 50 лв. и 18лв. за заявление за възстановяване! Удостоверенията за правоспособност не се издават преди получаване на дължимите вноски.

 

 • ПРЕЗ 2019-та ГОДИНА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КАБ ЩЕ ИМАТ БЕЗПЛАТНА ЗАСТРАХОВКА ЗА ОБЕКТИ 4-та, 5-та и 6-та КАТЕГОРИИ!
 1. Период на действие на застраховката 01.01.2019 – 31.12.2019 г.
 2. Не е необходимо да сключвате друга застраховка. Тази може да бъде надграждана индивидуално и за другите категории.
 3. Всеки член може да принтира или да си свали полицата с името си от профила си в сайта ни kab.bg

Важно! Ако не можете да влезете в профила си, натиснете бутон “забравена парола” и следвайте инструкциите в мейла си. Ако не получавате мейл с инструкции, пишете на info@kab.bg

Премията за груповата застраховка ще бъде покрита от бюджета на КАБ, Ресор “Практика”.

 

 • ПРЕЗ 2019-та ПРОДЪЛЖАВА БЕЗПЛАТНИЯ ДОСТЪП НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДО СЛЕДНИТЕ ПЛАТФОРМИ И ФАЙЛОВЕ:
 1. АПИС
 2. СИЕЛА
 3. Набор Български Държавни Стандарти свързани с нашата дейност
 4. Стандартизиран БИМ шаблон (BIM template) файл с всички настройки и базови библиотеки.

Важно! Достъпът става през профила на всеки член на сайта ни kab.bg.

Разходите за тези абонаменти са от бюджета на КАБ, Ресор “Нормативи” и Ресор “Квалификация”.

 

 • ПРЕЗ 2019-та ОСВЕН ЛИЧНИЯ СИ ПРОФИЛ НА САЙТА НА КАБ ЩЕ ИМАТЕ И ПРОФИЛ НА ПРОЕКТАНТСКОТО СИ БЮРО.
 1. В двата профила можете да добавяте снимки и информация за контакти.
 2. В профила на ПБ можете да добавяте изпълнени проекти с точен адрес
 3. Проектите ще се визуализират на интерактивна Гугъл карта.
 4. С натрупването на базата данни, клиенти ще могат да виждат какво е проектирал даден член и да влязат в контакт с него.

Важно! Достъпът става през профила на всеки член на сайта ни kab.bg.

Разходите за разработването на тези функционалности са от бюджета на КАБ, Ресор “Практика”.

 

 • ПРЕЗ 2019-та ПРОДЪЛЖАВА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАБ.
 1. Ще бъдат добавени нови курсове и лекции.
 2. През профила си на сайта ще имате достъп до текущи онлайн уебинари.
 3. През профила си на сайта ще имате достъп до видео архив на минали курсове и лекции.
 4. Предстои пускането на точкова система за участие.
 5. Тенденцията е все повече курсове да са онлайн, за да са достъпни до всички членове от цяла България, а не само в определени градове

Важно! Достъпът става през профила на всеки член на сайта ни kab.bg.

Разходите за разработването на курсовете са от бюджета на КАБ, Ресор “Квалификация”, а качването има на сайта – от Ресор “Практика”.

 

 • ПРЕЗ 2019-та ЩЕ СЕ РАБОТИ УСИЛЕНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА С ЧЛЕНОВЕТЕ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ОБЩАТА РАБОТА.
 1. В сайта вече е наличен модул с вътрешен форум на КАБ.
 2. В сайта вече е наличен модул за дискусии на целевите работни групи, достъпен за техните членове.
 3. В сайта вече е наличен модул за неприсъствени гласувания и дискусии на Управителния съвет.
 4. Работи се по модул за директно гласуване и анкети към всички членове. Това е т.нар. пряка демокрация или виртуално Общо събрание.
 5. За важни въпроси и събития членовете ще бъдат известявани не само по мейл, а и по Вайбър и СМС.

Важно! За да сте информирани, проверете дали мейла и телефона ви в профила ви са актуални. За промяната им пишете на info@kab.bg

 

 • ПРЕЗ 2019-та ЩЕ СЕ РАБОТИ УСИЛЕНО ПО МНОЖЕСТВО ЗАДАЧИ, АКО ИМАТЕ ИДЕИ, ЗНАНИЯ И ЖЕЛАНИЕ, ВРАТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ СА ОТВОРЕНИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ТЯХ.
 1. Ресор Нормативи – всичко свързано със закони, наредби, методики. Предстои работа по концепции за нови закони на мястото на ЗУТ и ЗКАИИП. Подобрения на ЗКН, ЗОП, Наредби от 1 до n, графични приложения… Накратко – правилата на професията. Отговаря – ресорният зам.председател арх. Петкана Бакалова

Обсъжданията ще са предимно онлайн през профила ви в сайта на КАБ.

Цялата програма на ресор Нормативи – тук.

Важно! За да сте информирани, проверете дали мейла и телефона ви в профила ви са актуални. За промяната им пишете на info@kab.bg

 

 • ПРЕЗ 2019-та ЩЕ СЕ РАБОТИ УСИЛЕНО ПО МНОЖЕСТВО ЗАДАЧИ, АКО ИМАТЕ ИДЕИ, ЗНАНИЯ И ЖЕЛАНИЕ, ВРАТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ СА ОТВОРЕНИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ТЯХ.
 1. Ресор Практика – всичко свързано със сайта, конкурси, награди, застраховки, стаж и др. Накратко – моженето на професията. Отговаря – ресорният зам.председател арх. Мартин Христов.

Обсъжданията ще са предимно онлайн през профила ви в сайта на КАБ.

Цялата програма на ресор Практика – тук.

Важно! За да сте информирани, проверете дали мейла и телефона ви в профила ви са актуални. За промяната им пишете на info@kab.bg

 

 • ПРЕЗ 2019-та ЩЕ СЕ РАБОТИ УСИЛЕНО ПО МНОЖЕСТВО ЗАДАЧИ, АКО ИМАТЕ ИДЕИ, ЗНАНИЯ И ЖЕЛАНИЕ, ВРАТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ СА ОТВОРЕНИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ТЯХ.
 1. Ресор Квалификация – всичко свързано с курсове, лекции, нови методи и технологии, графични стандарти, проектантски софтуер. Накратко – знанието за професията. Отговаря – ресорният зам.председател арх. Николай Баровски.

Обсъжданията ще са предимно онлайн през профила ви в сайта на КАБ.

Цялата програма на ресор Квалификация – тук.

Важно! За да сте информирани, проверете дали мейла и телефона ви в профила ви са актуални. За промяната им пишете на info@kab.bg

 

ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИЯТА

 • ПРЕЗ 2019-та ЩЕ СЕ РАБОТИ УСИЛЕНО ПО МНОЖЕСТВО ЗАДАЧИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРАКТИКУВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА В БЪЛГАРИЯ.Общото събрание на КАБ потвърди, че ЗУТ е изчерпан като закон и има грешни принципи, които не подлежат на частични поправки. КАБ продължава работата по формулирането на Концепция за нов кодекс на негово място, който да е в синхрон с добрите европейски и световни практики. Ще се търси активно сътрудничество с МРРБ, КИИП и КСБ за превръщането на тази концепция в нормативен документ-задание, по който да се разработи новия Кодекс за устройствено планиране и строителство.
 • ПРЕЗ 2019-та ЩЕ СЕ РАБОТИ УСИЛЕНО ПО МНОЖЕСТВО ЗАДАЧИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРАКТИКУВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА В БЪЛГАРИЯ.Общото събрание на КАБ потвърди, че ЗКАИИП има нужда от осъвременяване. Към момента той съдържа правила само за устройството на Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, но няма конкретни изисквания към начина на практикуване на професията. Както има Закон за адвокатурата (а не за адвокатските колегии), така би трябвало и ЗКАИИП да се раздели на Закон за архитектурата и Закон за инженерството в инвестиционното проектиране с конкретните специфики на тези професии и камарите, които ги регулират.
 • ПРЕЗ 2019-та ЩЕ СЕ РАБОТИ УСИЛЕНО ПО МНОЖЕСТВО ЗАДАЧИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРАКТИКУВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА В БЪЛГАРИЯ.Общото събрание на КАБ потвърди, че ЗУТ и Наредбите към него имат спешна нужда от временни ремонти, докато бъде изготвен новия кодекс на тяхно място. Тези поправки вклюват ясни дефиниции на отстояния, застроителни линии, застроени площи и много други проблеми, вкл. и графични приложения към тях.

ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

17-ТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАБ ПРИЕ:

 1. Представените отчети за изминалия  период за дейността на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство.
 2. Отчета на бюджет, годишния финансов отчет и доклада на одитора за 2017-та година.
 3. План-програмите по целевите ресори Нормативи, Практка и Квалификация.
 4. Бюджет 2019-та година с правилата за разпределение на средствата по фондове по Устав.
 5. Рекорден бюджет от 250 700 лв за целева дейност за решаване на поставените задачи.

  СТАТИСТИКА НА 17-ТО ОС

  17-ТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ В ЦИФРИ:

  1. Избрани делегати: 452
  2. Пристигнали и регистрирани делегати: 382
  3. Кворум: 191
  4. Средно делегати в зала: 250-305
  5. Продължителност на двете работни сесии: 18 часа (1080 минути).
  6. Процент на разгледаните точки от дневния ред за наличното време: 100%
  7. Разход за събитието 126 000 лв
  8. Приход от фирми изложители 11 000 лв
  9. Резултатна цена време: 100 лв на минута

 

17-ТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ – ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ:

 1. 17-то Общо събрание беше първото в историята на КАБ, което се излъчи директно онлайн. Тестът беше успешен и практиката на пълна прозрачност ще продължи и занапред.
 2. Разходът за стенограф беше три пъти по-голям от разхода за пълно видеозаснемане с три камери и трима оператори (3250 лв.срещу 1000 лв.)
 3. Разходът за 400 бр. печатни материали по 180 страници беше 4500 лв. 200 бр. от печатните материали останаха невзети от кашоните. Повечето делегати гледаха информацията по точките през телефоните си от сайта на КАБ.

17-то Общо събрание беше рекордно в историята на КАБ по брой избрани делегати: 452-ма.


17-ТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ – ВАЖНО ЗА НЕЯВИЛИТЕ СЕ ДЕЛЕГАТИ:

От избраните и потвърдили 452-ма делегати, се явиха и регистрираха 382-ма. Всички, които не се явиха и не се обадиха една седмица предварително, за да не се плащат стаите и храната им, дължат на КАБ разходите за това в размер на 228 лв на човек.

Тези членове няма да получат удостоверенията си за правоспособност за 2019-та, докато не се издължат на КАБ по решение на 17-то Общо събрание.

 

Всички решения и дебати от 17-то Общо събрание ще можете да видите от протокола, стенограмата и видеозаписа, които ще бъдат публикувани на сайта на КАБ в раздел: https://kab.bg/os-2018/