Общо събрание

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ свиква Седемнадесето редовно Общо събрание

на 30 ноември и 1 декември 2018 г. в Зала „Рила“ на Хотел „Рила“, к.к. Боровец,

с начален час 10.00 часа на 30.11.2018 г. при следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД

СЕДЕМНАДЕСЕТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

 

Стенограма от събранието можете да изтеглите тук.

 

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ през 2017 г и 2018 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2017 г. и 2018 г.————————————————————————————————–Отчет 2018 на арх.Борислав Игнатов Председател на УС на КАБ
    ————————————————————————————————–

Отчет 2017 на арх. Николай Баровски, Зам. Председател ресор “Квалификация”Отчет 2017 на арх. Николай Баровски – приложения

Отчет 2018 на арх. Николай Баровски, Зам. Председател ресор “Квалификация”

Отчет 2018 на арх. Николай Баровски – приложения

————————————————————————————————–

Отчет 2017-2018 на арх.Мартин Христов, Зам.Председател ресор “Практика”

————————————————————————————————–

Отчет 2017-2018 на арх.Петкана Бакалова, Зам.Председател ресор “Нормативи”

Приложение 035

Приложение 034

Приложение 033

Приложение 032

Приложение 031

Приложение 030

Приложение 029

Приложение 028

Приложение 027

Приложение 026

Приложение 024

Приложение 023

Приложение 022

Приложение 021

Приложение 020

Приложение 019

Приложение 018

Приложение 017

Приложение 016

Приложение 015

Приложение 014

Приложение 013

Приложение 012

Приложение 011

Приложение 010

Приложение 09

Приложение 09_1

Приложение 08

Приложение 07

Приложение 06

Приложение 05

Приложение 04

Приложение 03

Приложение 02

Приложение 01

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСНОСТТА НА РЕСОР ” ПРАКТИКА” за 2019 година

 

 

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на 30 ноември 2018 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 30 ноември 2018 г.