Важно съобщение до всички членове на КАБ

Важно съобщение до всички членове на КАБ

Уважаеми  колеги,

Информираме Ви за решение на Управителния съвет на КАБ, взето с неприсъствено гласуване, към  Протокол  № 4 на УС:

„Приема предложението за забрана на членовете на КАБ да участват в обществена поръчка Обществената поръчка: „Изработване на Подробни устройствени планове – Планове за регулация и застрояване на квартали №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1д, 5, 6, 8, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 22, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 27б, 32, 32а, 41, 41а, 42а, 42б, 43а, 43б, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 48, 49, 49а, 51, 62, 62а, 62б, 63а, 63б, 64а, 64б, 65а, 65б, 107, 107а, 107б, 108, 108а, 110, 110а, 111, 111а, 152, 152а, 152б, 153, 153а, 167, 167а, 167б, 168 и 170 в централна градска зона на гр.Стара Загора” е с краен срок за подаване на оферти, или заявлеÐ! �ия за участие – 12.12.2016 год.“

Решението е взето в съответствие с Процедура за преценка на условията за участие в обществени поръчки в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране към чл.5 от Професионалния кодекс на КАБ.

Документът е приет от УС на КАБ на 29.01.2016 г. по решение на Общо събрание на КАБ.

 

УС на КАБ

Tags: