Международен конкурс за концепция за архитектурен и ландшафтен проект на парк „Тучков Буян“ в Санкт Петербург

Международен конкурс за концепция за архитектурен и ландшафтен проект на парк „Тучков Буян“ в Санкт Петербург

Международният съюз на архитектите подкрепя международния конкурс за концепция за архитектурен и ландшафтен проект на парк „Тучков Буян“ в Санкт Петербург (Русия). Архитектите и ландшафтните архитекти от всички страни са поканени да представят своите проекти за участие в първия етап на конкурса.

Предварителен подбор за допускане до участие:

Кандидатите са поканени да представят информация за своите архитектурни фирми и опит в проектирането и реализирането на обществени пространства. Опитните фирми трябва да представят три референтни проекта в областта на ландшафта, обществените пространства и съживяването на градските пространства. Фирми на млади архитекти и ландшафтни архитекти могат да представят реализирани или нереализирани проекти в същите или други области, които най-добре илюстрират качеството на тяхната работа.

Журито ще избере 8 участника (от които 2 ще бъдат  фирми на млади архитекти), като отчита качеството и иновациите на представените референтни проекти. Те ще получат подробно описание, предоставящо изискванията на конкретната задача.

 

ХОНОРАР И НАГРАДИ

Осемте избрани след първо класиране участници ще получат по  USD 60,000. В допълнение към това първите три проекта класирани на първо, второ и трето място на финала ще получат съответно:

 • ПЪРВА НАГРАДА: USD 50,000
 • ВТОРА НАГРАДА: USD 30,000
 • ТРЕТА НАГРАДА: USD 20,000

ЖУРИ

 • Vladimir Grigoriev: Chief Architect of St. Petersburg (Russia)
 • Boris Kirikov: Soviet and Russian architectural historian (Russia)
 • Elena Stiglitz: Chief landscape architect of the State Russian Museum (Russia)
 • Oleg Romanov: President of the St. Petersburg Union of Architects (Russia)
 • Sergei Tchoban: Architect, Speech and TCHOBAN VOSS Architeckten bureaux (Russia)
 • Francesco Bandarin: former UNESCO Assistant Director-General for Culture, Professor of Urban Planning and Conservation at the University IUAV of Venice (Italy)
 • Patrick Blanc: Botanist at the French National Centre for Scientific Research (France)
 • Didier Vancutsem: Member of the Board of Directors of ISOCARP (Germany)
 • Martin Rein-Cano: Landscape Architect, Topotek 1 (Germany)
 • Ken Smith: Landscape architect, Ken Smith Workshop (USA)
 • Stefan Rotzler: Landscape Architect, UIA representative (Switzerland)

Резервни членове на журито:

 • Lawrence Barth: Professor of Urbanism at the Graduate School of the Architectural Association, UIA representative (Great Britain)
 • Giovanna Carnevali: Established PhD Architect, Executive Director of Urban Planning in NEOM, Saudi Arabia (Italy)
 • Irene Djao-Rakitine: Djao-Rakitine Ltd (Paris-London) and Mayor’s Design Advocate for the Mayor of London (Great Britain)

СРОКОВЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕТАП ЗА ДОПУСКАНЕ

 • Обявяване: 15 ноември 2019
 • Краен срок за въпроси : 16 декември 2019
 • Краен срок за отговори: 23 декември 2019
 • Краен срок за получаване на референтните изисквания: 15 януари 2020
 • Журиране и избор на 8 участници: 3-4 февруари 2020

КОНКУРС

 • Начало: 5 февруари 2020
 • Посещение на терена: 17 февруари 2020
 • Краен срок за въпроси : 28 февруари 2020
 • Краен срок за отговори: 5 март 2020
 • Краен срок за получаване на проекти: 8 май 2020
 • Журиране: 14-15 May 2020
 • Обявяване на разултатите в  St. Petersburg IEF2*: 3-6 юни2020

*St. Petersburg IEF2: St. Petersburg International Economic Forum

За регистрация и повече информация: https://park-spb.ru/eng

Информацията предостави арх. Истелианна Атанасова, член на Съвета на UIA и член на Международната комисия за архитектурни конкурси на UIA