Официално писмо до КАБ от проф. арх. дан Тодор Кръстев във връзка с промяната на фасадата на “Младежкия дом” в Пазарджик

Официално писмо до КАБ от проф. арх. дан Тодор Кръстев във връзка с промяната на фасадата на “Младежкия дом” в Пазарджик

ДО

АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАМАРАТА НА

АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

София, 5 май 2022

УВАЖАЕМИ АРХ. МИЛКОВ,

Обръщам се към Вас от името на авторите на сградата на „Младежки дом – Пазарджик“, в момента обект на странен „текущ ремонт“ от страна на община Пазарджик.

Проектът за сградата на Младежкия дом бе спечелен в национален конкурс през 1966 г. от нашия екип в състав: арх. Тодор Кръстев, арх. Антони Михайлов, арх. Иван Тарински. По това време бях ръководител на група от млади архитекти в РПО-Бургас, където се опитвахме да отстояваме нашите представи за онова, което днес наричат европейски модернизъм от втората половина на 20 век. Работните чертежи бяха коректно изработени от ТПО Пазарджик.

Това, което се случва в момента със сградата на Младежкия дом, е част от драмата на цял един архитектурен пласт от нашето културно наследство – този на българския модернизъм от това време. Оставен без юридическа защита, днес той е реално застрашен. Някои сгради от този период са вече необратимо деформирани, като тяхната културна стойност е поразена, други са вече разрушени.

Наистина, в сегашния случай със сградата на Младежкия дом, не става дума за разрушение. Въпреки това действията на Общината в момента представляват драстично посегателство над архитектурния образ на сградата. Върху каменната облицовка на всички фасади се нанасят цветни графити с трайни бои, при пълно пренебрежение към архитектурната идея за една спокойна обществена сграда, вписана в богатата зеленина на градския център, замислена самата тя да изтъква цветовете и динамиката на градския живот. Не е уважена нейната роля в градските публични пространства. Нарушено е достойнството на сградата. Намерението за това по никакъв начин не е било съгласувано с авторите на проекта. Както разбирам, то не е било дискутирано в архитектурната общност на града, не е било обект на обществено обсъждане с жителите. Кметът на Пазарджик е подготвил, по негови думи, една „шарена изненада“, натрапвайки на града своята собствена представа за градска естетика. Случаят  е един лош прецедент, който може да се превърне в заразителен пример за архитектурен вандализъм. Затова трябва да му бъде дадена международна гласност.

Благодарен съм на Камарата на архитектите в България за усилията да защитава архитектурното творчество от посегателства.

 

Искрено Ваш,

Проф. арх. дан Тодор Кръстев

P.S. Прилагам, за Ваша информация, някои снимки от сградата на Младежкия дом преди „шарената изненада“.