КАБ представи идеите си за законодателни реформи пред Коалиция “ПП-ДБ”

КАБ представи идеите си за законодателни реформи пред Коалиция “ПП-ДБ”

КАБ започна поредица от срещи с представители на политическите сили по проблемите на планирането, проектирането и строителството

Камарата на архитектите в България (КАБ) започна поредица от работни срещи с политическите сили, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в 49-то Народно събрание. Целта е търсене на подкрепа и сътрудничество относно инициативите на КАБ за законодателна реформа в сектора. Професионалната организация е изпратила покани за работни срещи до политическите формации – ПП, ДБ, ГЕРБ, БСП, ДПС, Възраждане и Български възход. 

На 24 март Централният дом на архитекта бе домакин на работна среща на КАБ с представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ – арх. Йордан Терзийски, арх. Радослава Дошкова, Андрей Цеков и инж. Димитър Бончев. От страна на КАБ присъстваха председателят арх. Владимир Милков; зам.-председателите проф. арх. Борислав Борисов и арх. Константин Пеев; председателят на РК София град арх. Васил Василев  и зам.-председателят на РК София град арх. Емил Стоянов

“Проблемите в архитектурно-строителния бранш са много и КАБ търси техните възможни решения, но ни е необходима политическа подкрепа. Надяваме се на добро сътрудничество, за да може заедно да работим за развитието на сектора”, обърна се към кандидат-депутатите арх. Владимир Милков, председател на КАБ. 

Ключовите приоритети в инициативата на КАБ за законодателна реформа бяха представени от зам.-председателя проф. арх. Борислав Борисов.

  • Утвърждаване на водещата роля на главния проектант в строително-инвестиционния процес;
  • Намаляване на административната тежест, в т.ч. въвеждане на две фази на проектиране; оценката за съответствие да се прави от проектантския колектив; въвеждането в експлоатация да става с доклад на главния проектант, с изключение на строежите по ЗОП и други;
  • Ясно дефиниране и оптимизиране дейностите на главния архитект;
  • Ускоряване на дигитализацията на сектора и на единната информационна система;
  • Промени в ЗОП с акцент върху конкурсното начало и нов регламент за прилагането на процедурите по инженеринг;
  • Срок, не по-дълъг от месец, за съгласувателна процедура с НИНКН и МК;
  • Усъвършенстване на  наредбите, свързани със сектора и други. 

Зам.-председателят на КАБ арх. Константин Пеев обърна внимание на необходимостта от реформиране на системата за опазване на културно-историческото наследство, както и на липсата на специфично инвестиционно законодателство в България. Според него настоящата двустепенна система на съгласуване на проектите за опазване на паметници на културата е тромава и неефективна. Необходима е независима институция, която да поеме собствеността на всички сгради – паметници, археологически обекти и музеи. 

Председателят на РК София град арх. Васил Василев акцентира върху липсата на ефективна система от публични политики по отношение на инфраструктурата и озеленяването. Наблюдава се обезпокоителна тенденцията, при която държавата и общините прехвърлят част от задълженията си върху гражданите и бизнеса. В същото време няма ясен и работещ регламент относно поддръжката на общинските паркове, градинки и публични пространства. 

Представителите на ПП и ДБ заявиха подкрепа относно предложенията на КАБ, като потвърдиха сходството им с политиките в платформите на двете партии. Повишаването на отговорностите на проектантите ще създаде сигурност в целия инвестиционен процес, категоричен бе арх. Йордан Терзийски от ПП. Според него архитектурно-строителният бранш трябва да се обедини и да работи съвместно за реформирането на сектора.

Андрей Цеков от ПП коментира, че реформите в строително-инвестиционното законодателство следва да са приоритет, защото те задвижват двигателя на икономиката. В момента комбинацията от фрагментирано законодателство и свръхадминистрация води до размита отговорност и поражда правна несигурност за всички участници в процеса. “Отворени сме към вашите идеи и ще се радваме в следващия парламент да седнем на една маса и да оформим заедно тези предложения, за да бъдат те приети. Споделяме еднакво мнение по професионалните теми. Да обединим силите си и да работим заедно за увеличаване на отговорностите и ролята на проектантите”, заявиха от коалицията.