Промени в Наредбата за пожарна безопасност и защита на населението

Промени в Наредбата за пожарна безопасност и защита на населението

Приложено, можете да прочете постъпилото от Министерство на вътрешните работи писмо във връзка с “Наредбата за пожарна безопасност и защита на населението”.