Представиха програма за безплатни обучения в архитектурно-строителния сектор

Представиха програма за безплатни обучения в архитектурно-строителния сектор

Целта е да се подкрепи дигитализацията на бранша

Предстои да стартират безплатните обучения в рамките на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ), сред чиито учредители е Камарата на архитектите в България (КАБ). Обучителната програма е подготвена на базата на анкета сред членовете на КАБ относно професионалните нужди и интереси на архитектурната колегия. Това съобщи зам.-председателят на КАБ арх. Мартин Христов на официалното представяне на програмата на ЕЦИХ в рамките на Архитектурно-строителната седмица.

 

„Успяхме да привлечем най-добрите експерти, за да предоставим качествено обучение за повишаване на професионалната квалификация. Целта е да създадем обучение от специалисти за специалисти. Амбицията ни е каталогът с курсове да се актуализира и обновява постоянно съобразно професионалните нужди на колегията“, обясни арх. Христов.

Основната цел на ЕЦИХ е да подкрепи дигитализацията на архитектурно-строителния сектор. Предвидени са над 40 вида обучения по софтуерни технологии, които ще подготвят бранша за цифровата трансформация на строителната индустрия.

„ЕЦИХ ще създае всички предпоставки, за да бъде лесно структурирано внедряването на дигитализацията. Малките и средни предприятия, както и организациите от публичния сектор ще имат възможност напълно безплатно да достигнат до нужното знание, опит и експертиза. Заедно с всички вас ще изпълним тази важна задача“, заяви Мария Накова – ръководител на ЕЦИХ.

Обученията са насочени към различни специалисти в строително-инвестиционния процес: архитекти, инженери, консултанти, технически ръководители, публични организации. Предвидени са курсове по BIM (строително-информационно моделиране), прилагане на географски-информационни системи GIS, съвременни методи за дигитализация и автоматизация, софтуери за математическо и числено моделиране и CAD системи, обучения за изпитване на продукти и конструкции, нови строителни материали и иновативни технологии.

Каталогът на Камарата на архитектите в България включва следните обучения:

 

В рамките на събитието бе представен проектът AIRISE, който цели да интегрира изкуствения интелект (ИИ) в производствените процеси в малките и средните предприятия. Той е фокусиран върху намаляване на отпадъците и въглеродния отпечатък чрез оптимизиране на операциите и разработването на устойчиви решения с помощта на ИИ. Срокът за канидатстване по програмата е 14 юни, като се финансират до 70% от допустимите разходи.

Европейски цифров иновационен хъб е основан през 2021 г. по програма „Цифрова Европа“ 2021-2027. Проектът е в подкрепа на цифровата трансформация на държавите от ЕС чрез инвестиране в ключови области като изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и оперативна съвместимост.

ЕЦИХ обединява усилията на 11 партньори – Камара на строителите в България, Камара на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия, ВСУ „Любен Каравелов“, Института по механика – БАН, Българска асоциация по управление на проекти в строителството, Планекс, Клийнтех България, ЕСРИ България и Баумит България.

Повече информация за ЕЦИХ можете да откриете на https://www.edih-construction.bg