НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС- Заедно за красота и устойчивост

НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС- Заедно за красота и устойчивост

„Новият европейски Баухаус“ е проект на надеждата; неговата цел е да проучи как да живеем по-добре заедно след пандемията. Става дума за съчетаване на устойчивост и стил по начин, който да доближи Европейската зелена сделка до съзнанието и домовете на хората. За да превърнем Новия европейски Баухаус“ в успех, са ни нужни всички творчески умове — дизайнери, хора на изкуството, учени, архитекти и граждани“.

Урсула фон дер Лайен

Председател на ЕК

През есента на 2020г. председателката на Европейската комисия г-жа Урсула фон дер Лайен лансира инициативата „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ).

Ще припомним, че става дума за създаването на паневропейско движение, което цели да популяризира и подпомогне осъществяването на Европейската зелена сделка и възстановяването на Европа след ковид-кризата чрез утвърждаването на устойчивост и красота в градската среда.

Инициативата е насочена към превръщането на новата вълна за реновация в културен проект. Идеята е това да се постигне чрез мултидисциплинарен подход с креативния потенциал на изкуството, науката и технологиите и с активно включване на обществото.

Новият европейски Баухаус ще протече в три фази:

1.Фаза на проектиране

От октомври 2020 г. до лятото на 2021 г.

Целта на етапа на проектиране е да бъде оформена концепцията за движението въз основа на съвместна творческа работа, насочена към проучване на напредничави идеи и реализации, определяне на най-неотложните нужди и предизвикателства и изграждане на връзки между заинтересованите страни. Важен момент от този етап е изграждането на партньорска мрежа от заинтересовани лица и институции. В рамките на този етап Европейската комисия ще организира кръгла маса на високо равнище с изтъкнати мислители и представители от различни сфери на изкуството, науката и образованието за дискутиране и осмисляне на постъпилите идеи.

Като един от елементите на етапа на проектиране, през пролетта Комисията  ще стартира първото издание на новата европейска награда „Баухаус“ за отличаване на съвременни примери, съчетаващи устойчивост, качество на живот и приобщаване на населението.

2.Фаза на реализация

От септември 2021 г. нататък

На този етап през есента ще бъдат отправени конкретни покани за представяне на предложения, чрез които новите европейски идеи „Баухаус“ да получат реализация под формата на пилотни проекти на най-малко пет места в държавите-членки на ЕС с помощта на средства от ЕС. Това ще бъдат начални експерименти с изведени поуки, които ще получат разпространение в Европа и извън нея. През този период чрез изграждане на контакти и споделяне на знания ще се идентифицират отворени, възпроизводими методи, решения и прототипи, които ще бъдат предоставени на градове, населени места, архитекти и дизайнери с цел привличане за участие на гражданите, предприятията и академичните среди за укрепване на институционалния капацитет в градовете.

3.Фаза на разпространение

От януари 2023 г. нататък

През третия етап акцентът ще бъде поставен върху разрастването на възникналите идеи и действия и достигането до по-широка аудитория в Европа и извън нея, систематичен обмен на знания, идентифициране на най-добрите методи, решения и прототипи и тяхното внедряване, както и подкрепа на „появата на водещи пазари за  красиви, устойчиви и приобщаващи начини на живот“.

 „Амбицията ни е чрез „Новия европейски Баухаус“ да разработим иновативна рамка, която да осигури подкрепа, да улесни и да ускори екологичната трансформация чрез съчетаване на устойчивост и естетика. Изграждайки мост между света на изкуството и културата, от една страна, и света на науката и технологиите, от друга, стремежът ни ще бъде да осигурим участие от обществото ни в неговата цялост — нашите хора на изкуството, нашите студенти, нашите архитекти, нашите инженери, нашите академични среди, нашите новатори“.

Мария Габриел,

Комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта

Актуална информация за инициативите на ЕК „Нов европейски Баухаус“ търсете на:

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_bg

Повече за фазите на проекта четете на:

https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_bg