Нови монографии по „Градоустройство“

Нови монографии по „Градоустройство“

Уважаеми колеги,

Излязоха от печат четири нови монографии по „ГРАДОУСТРОЙСТВО“ на Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев.

Цена на комплекта 140 лв. (четири части по 35 лв.) – без ДДС

за контакти и поръчка: 

адрес: София 1799, ж.к. „Младост“-2, бл. 292, ап.2, арх. Атанас Ковачев, e-mail: atanas_kovachev@mail.bg

 

Повече информация:
ЧАСТ 1 – „ГРАДОУСТРОЙСТВО | СЕЛИЩНИ ЕЛЕМЕНТИ“

ЧАСТ 2 – „ГРАДОУСТРОЙСТВО | ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ“

ЧАСТ 3 – „ГРАДОУСТРОЙСТВО | ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИ“

ЧАСТ 4 – „ГРАДОУСТРОЙСТВО | АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ“