Актуализирани цени за часова ставка в методиката на КАБ

Актуализирани цени за часова ставка в методиката на КАБ

В новия брой на “Държавен вестник” са обнародвани промените в Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

Решението за изменение бе взето на заседание на Управителния съвет на КАБ на 29 септември 2022 по инициатива на РК София – град.

С промяната се увеличава двойно часовата ставка за предоставяне на архитектурни услуги по чл. 19, ал. 1 от Методиката, както следва:

  • за проектанти с пълна проектантска правоспособност от 50 на 100 лв на час;
  • за проектанти с ограничена проектантска правоспособност – от 40 на 80 лв. на час;
  • за технически сътрудници – от 25 лв. на 50 лв. на час.

Мотивите за промяна на часовата ставка са, че тя не е увеличавана от 2008 г., когато е приета сега действащата Методика, въпреки че минималната работна заплата за този период е нараснала 3,2 пъти, а ръстът на инфлацията е 46 процента.

Промените в Методиката влизат в сила от 1 януари 2023 г.

Новият брой 94/2022 на Държавен вестник можете да изтеглите тук