Официални писма във връзка с искане за обявяване за противоконституционни на отделни разпоредби от ЗУТ

Официални писма във връзка с искане за обявяване за противоконституционни на отделни разпоредби от ЗУТ

Уважаеми колеги,

Можете да се запознаете с официалните писма изпратени от КАБ с искане за обявяване за противоконституционни на отделни разпоредби от ЗУТ.