Нова част от сайта на КАБ изработена по задание на Комисия “Квалификация”

Нова част от сайта на КАБ изработена по задание на Комисия “Квалификация”

Уважаеми колеги,

вече е видима новата част от сайта на КАБ изработена по задание на Комисия “Квалификация”. В нея можете да гледате изготвените от комисията специално за членовете на КАБ уебинари, както и видеозаписи от други интересни за професията събития. Също така там ще бъдат публикувани и актуалните присъствени събития с възможности за регистрация. Скоро ще бъде видим и модулът за анкети и обратна информация за предложения и препоръки. Вероятно някои вече са ползвали и Библиотеката, като в нея предстои да бъде качен изработеният специално за КАБ базов BIM темплейт за Revit платформата. В процес на разработка е и темплейт за Archicad. Предстои към повечето от уебинарите и семинарите да бъдат определени брой точки, които ще бъдат начислявани към всеки профил след преминаване на обучението, с оглед събиране на статистика и възможни бъдещи предложения за въвеждане на стимул при достигане на определен брой точки. За част от уебинарите договорите ни са за ползване само от членове на КАБ и затова обученията са достъпни след надлежно влизане в системата.

До седмица всеки член на КАБ през профила си, по подобие на достъпа до АПИС и СИЕЛА ще има достъп до базата данни на Българския Институт по Стандартизация за специализиран за архитекти пакет от над 400 стандарта, касаещи пряко ежедневната ни работа.

ЛИНК: https://kab.bg/za-chlenove/pr_kv/