In memoriam: Почина арх. Павел Попов

In memoriam: Почина арх. Павел Попов

Напусна ни арх. Павел Попов – уважаван архитект с дългогодишен експертен и практически опит, който винаги е отстоявал ярко изразена професионална позиция по най-актуалните теми на архитектурната гилдия. Камарата на архитектите в България изразява дълбок поклон и искрени съболезнования към близките и роднините.

Арх. Павел Попов е роден през 1945 г. в София. Завършва архитектура в УАСГ, където по-късно става преподавател. Специалист е в областите архитектурни конструкции, енергийна ефективност, храмова архитектура и архитектурна композиция. Има признати от ИНРА изобретения за конструкции на зални и високи сгради.

Собственик от 1990 г. на архитектурното бюро „Арконада“ ЕООД, което през 1991/1992 г. изготвя програмата и заданието за двете фази на националния конкурс за Общ устройствен план на София. През 1996 г. „Арконада“ направи Устройствен план на територията на АПК Двореца – „Балчик“.

Работил е в Куба и Ирак. Бил е супервайзер на строежа на международното летище в Багдад през 1982–1983 г. Има дузина построени сгради и над 50 идейни проекта. Участник в национални и международни конкурси.

Член е на Камарата на архитектите в България. От 2003 до 2007 г. е председател на Комисията по професионална етика към КАБ. Член на УС на САБ от 2014 г. и досега.

Публикува архитектурна теория и критика от средата на 80-те години. Има отпечатани стотици статии. Част от публикациите, свързани със софийското градоустройство, са издадени в сборниците „София на карта“ (2001 г.) и „София в преход“(2009 г.). Книгата му „Композицията като абстракция“ (2007 г.) е свързана с опита му на преподавател по архитектурно проектиране, а „Виж гредата!“ е посветена на архитектурата на храма във връзка с новото строителство.

Бил е общински съветник от Движение „Гергьовден“ в Столичния общински съвет (2000 – 2003). Кандидат за кмет на София през 2009 г., предложен от партията “Ред, законност и справедливост”.

Нека си спомним няколко цитата от негови текстове, които са актуални и днес:

„Обединенията на проектантите са нужни, защото индивидуалната борба за хляба, честта и качеството е обречена кауза. Необходима е солидарността на колегията и то в течение на десетилетия, за да може професията да получи статут какъвто й се полага. Каквото и да мислим един за друг, налага се да обединим усилията си, да се подчиним на правила, които спазваме и дисциплина, която е майката на всяка победа“.

„Да си припомним за какво изобщо служат камарите (гилдиите, цеховите организации). Доколкото съм чувал – от древни времена досега – на три неща: Гарантират хляба на своите хора. Гарантират качеството на тяхната продукция. Осигуряват възпроизводството в оптимални количества на също толкова охолни, можещи и достойни специалисти – членовете си. За което членовете се отплащат на организацията – с пари, лоялност, уважение, дисциплина, солидарност, упорит труд, чинопочитание, страх от Бога и закона, и… високо самочувствие, висок морал. С други думи камарата служи професията да бъде добре платена, да не се множи прекомерно, да си гледа работата добре. Горе-долу това е всичко“.

Припомняме ви и някои интересни статии на арх. Попов, написани през последните години:

По повод конкурса за преустройството на площад „Света Неделя“ в София

По повод Халите, баните, паметниците

Алтернативите на КвАРТала