Безплатен курс по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“

Безплатен курс по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“

Уважаеми архитекти,
Уважаеми студенти по архитектура,

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации дава възможност на всеки български архитект да упражнява професията си във всички страни на ЕС. Тъй като голяма част от работата на архитектите по принцип може да се осъществява и от разстояние, няма формална пречка българският пазар на архитекурни услуги да се разшири към европейски държави с по-добри нива на заплащане.

Най-големият европейски пазар на архитекурни услуги – германският изпитва понастоящем голям дефицит на квалифицирани архитекти. Констатирахме, че е необходимо провеждането на регулярен квалификационен курс, който да подготвя български архитекти и студенти по архитектура да посрещнат предизвикателствата на професията в Германия с акцент върху проектните фази, които могат да се работят дистанционно.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Фондация „Институт за дигитални трансформации“ и архитектурната компания от Мюнхен ST Architekten GmbH създадоха проекта „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“, който получи финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в предстоящия безплатен курс, който ще се проведе от 27.05.2022 г. до 01.08.2022 г.  по приложената учебна програма.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ

Първото занятие ще се проведе присъствено на 27.05.2022 г. от 11:00 ч. във Варненския свободен университет. Следващите девет занятия, включващи лекции и упражнения, ще се провеждат онлайн всеки понеделник. След полагане на кратък изпит в края на курса, участниците ще получат сертификат, които ще могат да ползват пред германски работодатели. Партньори на ST Architekten GmbH се ангажират да оказват съдействие на българските архитекти и студенти по архитектура за успешно установяване на контакти с германски архитектурни бюра – потенциални възложители на архитектурни услуги.

Срок за записване 23 май 2022 г., на следния линк: https://www.vfu.bg/project-35/register.php
За допълнителни въпроси можете да се обръщате към координатора на проекта доц. д-р арх. Жечка Илиева – Зам.декан на Архитектурния факултет на следния e-mail: jetchka.ilieva@vfu.bg