Публикуване на архитектурни фотографии на реализации на уебсайта на АСЕ

Публикуване на архитектурни фотографии на реализации на уебсайта на АСЕ

Уважаеми колеги,

Като член на Архитектурния Съвет на Европа/АСЕ/, имаме официална покана за изпращане на снимков материал на най-добрите архитектурни проекти в нашата страна.

Тези изображения ще бъдат използвани от ACE за илюстриране на следващия годишен доклад и за създаване на онлайн изложба на най-добрите европейски архитектурни практики на уебсайта на ACE.

Всички членове на КАБ и САБ, които желаят да изпратят фотография /допуска се само по едно изображение за един обект/ на своя реализация, могат да направят това на имейл webmaster@kab.bg ,  попълвайки наименование на сградата, архитект и/или студио, име на фотографа, награда /ако реализацията е награждавана в някой конкурс/. Допустимо е един архитект и/или студио, да изпрати до 5 свои изпълнени обекта за последните 10 години.

Можете да видите няколко примера, които вече са публикувани на сайта на АСЕ, след предварителен подбор.

За повече информация и въпроси:

арх.Десислава Димитрова тел: 0889 07 36 08, имейл: webmaster@kab.bg

Country: Slovenia
Building: BIOTECHNICAL FACULTY
Architect: ARHITEKTURA KRUŠEC
Photographer: ©Miran Kambič
Awards:
Country: SLOVENIA
Building: ALPINE HOTEL « CELJSKA KOČA »
Architect: ARHITEKTURA KRUŠEC
Photographer: ©Miran Kambič
Awards:
Country: HUNGARY
Building: KODÁLY CONCERT CENTRE- PÉCS, HUNGARY
Architect: Fialovszky Tamás, Hőnich Richárd, Keller Ferenc, Sólyom Benedek
Photographer:
Awards:
Country: BELGIUM, Brussels
Building: SOLVAY BUSINESS SCHOOL
Architect: ART & BUILD ARCHITECT
Photographer: ©Serge Brison
Awards: