Управителният съвет на АСЕ за мандат 2020-2021 избран на Генералната асамблея в Барселона на 22 ноември

Управителният съвет на АСЕ за мандат 2020-2021 избран на Генералната асамблея в Барселона на 22 ноември

На Общото събрание на Aрхитектурния Съвет на Европа /АСЕ/ проведено на 22.11.2019г.  в Барселона, членовете на АСЕ избраха нов Управителен съвет, който да ръководи ACE за периода 2020-2021. Георг Пендл е избран за президент на АСЕ за втори мандат.

Управителният сувет на АСЕ се състои от 11 члена, шестима от които са избрани и петима от които са номинирани на ротационен принцип, в съответствие с ротацията на председателството на ЕС. Сред шестте избрани членове е председателят на АСЕ, който ръководи заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет. Всички членове на Управителния съвет изпълняват двугодишен мандат. Те ръководят и администрират ежедневните дела на АСЕ и следвайки политиките, определени от Общото събрание.

Управителният съвет на АСЕ за мандат 2020-2021

Президент:
Georg PENDL (Австрия)

Fulgencio AVILES INGLES (Испания)
Carl BACKSTRAND (Швеция)
Borislaw CZARAKCIEW (Полша)
Selma HARRINGTON (Ирландия)
Ferenc MAKOVENYI (Унгария)
Pavel MARTINEK (Чехия)
Eugen PANESCU (Румъния)
Ruth SCHAGEMANN (Германия)
Jacques TIMMERMAN (Белгия)
Diego ZOPPI (Италия)