Членовете на КАБ имат безплатен достъп до АПИС

Членовете на КАБ имат безплатен достъп до АПИС

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че Камарата на архитектите в България осигури безплатен достъп за членовете си до информационната система АПИС Web Право и АПИС Web Процедури.

Можете да използвате информацията в двата модула чрез интернет сайта на Камарата с потребителското си име и парола.

Услугата е достъпна през следващите 12 месеца.

АПИС Право съдържа действащите нормативни актове и изменения, свързаните с тях поднормативни актове, както и законопроекти, които предстои да бъдат гласувани в парламента, отменени разпоредби, решения на Върховния съд, практиките на Върховния касационен и Върховния административен съд, архив.

АПИС Процедури описва реда и условията по над 1700 административни, съдебни и нотариални процедури, осигурява повече от 2400 бланки и формуляри, над 1800 образци на молби, заявления и пълномощни. Всяка процедура съдържа правна регламентация, ред за осъществяване, етапи и срокове, такси, компетентен орган, към който потребителят трябва да се обърне.

Информационната база се обновява след всеки брой на „Държавен вестник“ в деня на излизането му, структурирана е тематично и предлага система от препратки (хипервръзки) между документите.

Членовете на камарата ползват безплатно и информационния масив на Сиела, свързан със строителното право.